Kastrup Bryggeri 

Kastrup Bryggeri

”Kastrup Bryggeri” blev anlagt 1845 ved gården ”Kastrup Værk” på Amager af brygger Jens Larsen. Bryggeriet blev drevet som hvidtølsbryggeri, indtil Larsen, der var født 1802, i 1872, to år før sin død, overdrog det til sønnen Carl Monrad Larsen, der var født i 1848. I 1885 overførte C. M. Larsen driften til et nyt anlagt bryggeri, som han vedblev at lede, indtil det i 1891 overgik til ”De forenede Bryggerier”. C. M. Larsen, der var stærkt optaget af adskillige offentlige hverv, drev tillige efter faderens død gården og fik det gamle kalkværk drevet frem til et rentabelt foretagende. Efter stiftelsen af ”De forenede Bryggerier” vedblev Larsen at være bestyrer af bryggeriet, indtil dette blev nedlagt i februar 1905. Senere har bryggeriet dels været udlejet, dels benyttet som depot.Du er altid velkommen til at kontakte mig vedr. denne artikel på flg. email adresse: tommy@beerlabels.dk angiv venligst arikelnummer:   52


© Tommy Holm 2001-2009
Powered by Red Hat, Apache, PHP and MySQL