Bryggeriet Alliance 

Bryggeriet Alliance

I 1868 begyndte firmaet S. Haagensen & Co., hvis indehavere var cand. polyt. Sophus Haagensen og inspektør ved Gl. Carlsberg, cand. pharm. Erhard Kogsbølle, en forretning, bestående i salg af gær, mineralvandfabrikation og aftapning af øl for Bryggeriet Gl. Carlsberg. Allerede i slutningen af 1868 udtrådte Haagensen af firmaet, og cand. pharm. Edvard Blad indtrådte i hans sted. Firmaet havde da kontor i Teglgårdsstræde 5 og forretningslokaler i den kælder under volden, som brygger I. C. Jacobsen oprindelig havde benyttet som lagerkælder for bayerskøl.

I 1869 indtrådte Tømrermester H. H. Kayser i firmaet, og på en grund som stødte op til ”Carlsberg Bryggeriet” blev bygget ”Fabrikken Alliance”, indrettet til mineralvandfabrikation og ølaftapning. Senere optoges som deltagere i forretningen Apoteker Sprechelsen og Maskinfabrikant Hüttemeier, og man bestemte sig til at udvide virksomheden til også at omfatte ølbrygning.

I 1880 byggedes til dette brug ”Bryggeriet Alliance”, i hvilket der først kun bryggedes lagerøl, senere også pilsnerøl, og et par år efter optog bryggeriet, som det første her i landet, brygningen af porter. I 1891 gik Bryggeriet over til ”De forenede Bryggerier”, imens mineralvandfabrikken og aftapningsanstalten blev solgt til Gl. Carlsberg. Blad vedblev at være knyttet til bryggeriet indtil 1903 og var fra 1891 til 1899 medlem af bestyrelsen for ”De forenede Bryggerier”.

I 1903 hvor Carlsbergs nye tapperi stod færdigt, sluttede ”Alliance” sin ølaftapning, men fortsatte som mineralvandfabrik.

Ejendommen blev solgt i 1913 til Carlsbergfondet.Du er altid velkommen til at kontakte mig vedr. denne artikel på flg. email adresse: tommy@beerlabels.dk angiv venligst arikelnummer:   54


© Tommy Holm 2001-2009
Powered by Red Hat, Apache, PHP and MySQL