Bryggeriet Frederiksberg 

Bryggeriet Frederiksberg

Bryggeriet Frederiksberg blev anlagt den 6. september 1880 af et interessentskab med cand. pharm. Even Ibsen som ansvarshavende for anlægget og driften. Bryggeriet, der først var indregistreret som ”Bryggeriet Dania”, men hvis navn, inden driften påbegyndtes, blev ændret til ”Bryggeriet Frederiksberg”, blev anlagt på en grund på Lampevejen - nu Finsensvej. Af interessenterne deltog Grosserer N. F. Munck i den merkantile ledelse, og cand. polyt. Fr. Hornemann overtog efterhånden den indre tekniske ledelse.

Man begyndte driften som bayerskølbryggeri, men gik kort efter over til også at brygge hvidtøl, og i begyndelsen gik alt godt. Men skønt bryggeriet var velanlagt og uden store udgifter, kunne det dog ikke stå sig i den vilde konkurrencekamp, der samtidig begyndte at antage de mærkeligste former. Forbedringer indførtes i driften. Bryggeriet var således det første danske bryggeri, der anvendte majspræparater - men intet kunne hjælpe til atter at bringe det rigtigt på fode. Et forsøg på at redde bryggeriet ved at gøre en del værtshusholdere delagtige i overskuddet mislykkedes, og forhandlingen med et engelsk konsortium om salg af bryggeriet førte ikke til noget resultat.

Efter at bryggeriet i 1891 var gået ind i ”De forenede Bryggerier”, blev det nedlagt, og grunden blev solgt stykkevis i 1898, 1902 og 1906. ”De forenede Bryggerier” måtte senere igen, som ufyldestgjort panthaver, overtage et af disse arealer, som derefter blev udlejet, indtil det i 1913 blev solgt til Aktieselskabet ”Krystalisværket”, som samtidig købte såvel ”De Forenede Bryggerier”s som ”Carlsberg Bryggerierne”s forretning med kunstig is.Du er altid velkommen til at kontakte mig vedr. denne artikel på flg. email adresse: tommy@beerlabels.dk angiv venligst arikelnummer:   55


© Tommy Holm 2001-2009
Powered by Red Hat, Apache, PHP and MySQL