Bryggeriet Dania - Viborg 

Bryggeriet Dania - Viborg

Bryggeriet Dania i Viborg blev anlagt i 1874 og var da beliggende på Skolebakken. Den 1. september 1875 afholdt selskabet en generalforsamling angående opførsel af en ny bygning til brygning af øl.

I 1882 døde partikulier Skovs, og da hans ejendom i Mathiasgade skulle på auktion kom der ikke noget antageligt bud, der efter blev ejendommen solgt under hånden til snedkermester Bønding på Danias vegne for 9.800 kr.

Den 19. maj 1884 havde bryggeriet samlet aine aktionærer og andre indbudte i anledning af, at det første fad bayersk lagerøl var stukket an. Bryggeriet der dengang blev ledet af cand. pharm. Moe, var bregnet på en årlig produktion af 2000 tønder bayersk øl, foruden hvidtøl. Bryggeriet var indrettet med alle datidens bedste faciliteter til produktion af godt øl.

Danias bayerske lagerøl der nu kom i handelen skulle være ”en let og velsmagende drik, som vandt almindelig anerkendelse og håbet var, at det måtte lykkes for byens bryggeri at nå frem til en så heldig produktion af bayersk øl, at det måtte trænge ind overalt hos publikum i Viborg, så man kunne komme til at drikke byens eget øl og omsætningens udbytte alene måtte komme Viborg til gode”.

Den 12. marts 1886 indkaldtes der til generalforsamling, årsagen må have været økonomiske årsage, da man skulle forhandle om en eventuel forøgelse af aktiekapitalen, eller et salg af bryggeriet. Fire dage senere – den 16. marts – havde aktieselskabet Bryggeriet Dania afhændet det ejendom med maskiner, redskaber og inventar til forpagteren, brygger L. S. Larsen, for en købesum af 52.000 kr. Ejendommen med tilbehør skulle være bogført til en værdi på over 110.000 kr.

Hvorledes brygger Larsen her klaret bryggeriet vides ikke, men der må have været dannet et nyt aktieselskab, for den 18. marts 1889 blev der holdt generalforsamling hvor bestyrelsen fremlagde et forslag om selskabets endelige opløsning og udbetaling af dividenden. Det blev vedtaget at opløse selskabet og dividenden kunne imod aflevering af aktiebrevene indløses hos Martin Fischer.

Senere blev bryggeriet overtaget af Ingvard Dam, og efter hans død i 1901 solgte hans enke, Juliane Dam, det til Carl Krogh, efter at bryggeriet var nedlagt – eller samtidig hermed – var det aftapningsanstalt for Ny Carlsberg og efter Carlsberg fusionen virkede det som depot for Carlsberg i 33 år.

Kilde: Samlerringen juni 1981Du er altid velkommen til at kontakte mig vedr. denne artikel på flg. email adresse: tommy@beerlabels.dk angiv venligst arikelnummer:   70


© Tommy Holm 2001-2009
Powered by Red Hat, Apache, PHP and MySQL