Rosenborg Brøndanstalt 

Rosenborg Brøndanstalt

Rosenborg Brøndanstalt blev stiftet i 1831 og var en af Danmarks ældste mineralvandsfabrikker. Den blev anlagt på en del af Rosenborg Haves rund, der blev overladt aktieselskabet af Frederik d. 6., som også senere lagde megen interesse i anstalten og dens senere daglige drift, også Christian d. 8. viste den sin interesse og bevågenhed bl.a. ved at overlade selskabet endnu et grundstykke af haven til udvidelse af virksomheden.

De arealer som selskabet fik overladt var beliggende ud mod Gothersgade, og her opførtes den bygning hvor anstalten havde til huse indtil 1929 da den købte Sødring og Co. Og flyttede ud i en nyopført fabrik på Bispevej 25. Alle de af Brøndanstalten fremstillede medicinske vande blev tilberedt efter de bedste analyser af kilderne.

I 1872 var Rosenborg Brøndanstalts produkter de eneste mineralvande der blev hædret med sølvmedalje på den nordiske industriudstilling i København, og anstalten blev ligeledes på en række senere udstillinger prisbelønnet.

Foruden de medicinske vande havde Brøndanstalten i en længere årrække fremstillet kunstige mineralvandssalte, og den havde lavet pionerarbejde med fremstilling af apollinaris, lemonader, citronsodavand, taffelvand, tonic vand osv., og den havde leveringen af de forskellige vande til størstedelen af landets apoteker. Brøndanstalten beskæftigede i 1936 40 mand.

Kilde: Samlerringen september 1980



Du er altid velkommen til at kontakte mig vedr. denne artikel på flg. email adresse: tommy@beerlabels.dk angiv venligst arikelnummer:   71






© Tommy Holm 2001-2009
Powered by Red Hat, Apache, PHP and MySQL