Bryggeriet Halvrimmen 

Bryggeriet Halvrimmen

I landsbyen Halvrimmen i Vendsyssel findes på hjørnet af landevejen og Bryggerivej endnu de bygninger, hvori bryggeriet havde til huse. Bryggeriet blev oprettet ca. 1912 (eller muligvis først 1915, da der findes en skrivelse fra Han Herreds kontor i Fjerritslev til inspektoratet for ølbeskatningen, hvoraf det fremgår at man har udstedt næringsbevis til Niels Kjær i Halvrimmen d. 30. september 1915. Ifølge toldkammeret i Thisted er dette næringsbrev udstedt i forbindelse med anlæg af et nyt bryggeri i Halvrimmen. Af samme brev fremgår det iøvrigt at bryggeriet ikke måtte fabrikere eller forhandle stærke drikke.) af brygger Niels Kjær, der indrettede det i en tidligere købmandsgård. Det gik imidlertid ikke godt med økonomisk for Kjær, der derfor solgte bryggeriet til en mand ved navn Clausen. Tidspunktet for overdragelsen har der ikke kunnet oplyses.

Clausen solgte senere bryggeriet til Jens Møller, men heller ikke han havde succes dermed, hvorefter Calusen igen overtog bryggeriet, men det gik heller ikke for ham i anden omgang. Den 20. november 1927 købte Lars Christian Rasmussen bryggeriet, og han drev det i 20 år indtil 1947, da han afhændede det pga. sygdom og alder. I Lars Christian Rasmussens tid var bryggeriet et økonomisk sundt foretagende. Køberen var vognmand Harry Thomsen, der imidlertid uden fagkundskab ikke formåede at drive det videre.

Han ejede kun bryggeriet i kort tid, og det er tvivlsom, om der overhovedet blev leveret øl ud fra bryggeriet i hans tid. Ejendommen gik derefter til tvangsauktion, og Rasmussen måtte købe den tilbage sammen med nogle kautionister, der solgte ejendommen videre, hvorefter den blev omdannet til cementstøberi.

I Rasmussens tid blev bryggeriet drevet som et familieforetagende uden fremmed arbejdskraft. Der blev fabrikeret 2 sorter hvidtøl: Prima Hvidtøl og Taffeløl og desuden blev forhandlet mineralvand fra Urban. Der blev ikke fabrikeret mineralvand på bryggeriet. Øllet blev solgt i 1/16- og 1/8- ankre a 18 liter om ugen, prisen for et sådant anker var 2 kr.

Kilde: Samlerringen oktober 1977Du er altid velkommen til at kontakte mig vedr. denne artikel på flg. email adresse: tommy@beerlabels.dk angiv venligst arikelnummer:   72


© Tommy Holm 2001-2009
Powered by Red Hat, Apache, PHP and MySQL