Kjøbenhavns Bryghus 

Kjøbenhavns Bryghus

I 1907 blev der dannet et nyt aktieselskab i København. Navnet var Kjøbenhavns Bryghus og det var beliggende på Valby Langgade 75 B. Bryggeriet kom igang i løbet af marts 1907 og aktiekapitalen på 30.000 kr. var da fuldt indbetalt. Direktøren hed E. I. Hommeluhr.

Bryggeriet blev drevet som hvidtøl- og skibsølbryggeri og som brygmester var antaget R. A. W. Claesen, der tidligere havde arbejdet på Varde Hvidt- og Bayerskølbryggeri. Bryggeriet var i starten ustandseligt ramt af økonomiske vanskeligheder. Det blev første gang erklæret konkurs i oktober 1909.

Kort tid efter blev der dannet et nyt aktieselskab under navnet A/S Centralbryggeriet, København. Aktiekapitalen i dette bryggeri var på 15.000 kr., hvoraf kun 10% var indbetalt. Resten skulle betales med 10% om året. Hvem der stod bag dette forsøg på at videreføre bryggeriet vides ikke med bestemthed, men i en avis fra 1910 nævnes Claesen igen som brygmester. Dette bryggeri nåede dog aldrig at komme rigtigt i gang, idet det allerede samme år trådte i likvidation.

I september 1910 startede A/S Arbejderbryggeriet "Phønix" med en kapital på 1.000 kr. - ettusinde kroner - og fortsatte i Centralbryggeriets bygninger.

Det ser imidlertid ud til at bryggeriet er gået nogenlunde op til 1915. En brygger Poulsen er da blevet ejer af bryggeriet ved et mageskifte med gården "Kvisselholt" i Vendsyssel, Dragør Badehotel samt en villa på Amager tilhørende ekviperingshandler O. C. Christensen i Roskilde. Ved mageskiftet indgik muligvis også den store hjørneejendom Valby Langgade / Skolegade i byttehandelen.

I august 1916 meddeler bryggeriet "Phønix" at det er ophørt med brygning af hvidtøl og skibsøl på grund af de uforholdsmæssigt høje priser på råstoffer, medens man fortsætter fabrikationen af mineralvand. Dette varede dog kun til december 1916. Da blev bryggeriet totalt nedlagt, som så mange andre bryggerier blev det under Første Verdenskrig.

Kilde: Samlerringen december 1978Du er altid velkommen til at kontakte mig vedr. denne artikel på flg. email adresse: tommy@beerlabels.dk angiv venligst arikelnummer:   76


© Tommy Holm 2001-2009
Powered by Red Hat, Apache, PHP and MySQL